FATAMORGANA

FATAMORGANA

December 20, 2019 1lxv1 0

FATAMORGANA Kasih …mengapa ini yang terjadi.. Tak dapat kau, memegang janji Yang kau ucap saat kau yakin mencintaiku… Ku sadari semua Yang ku alami denganmu […]

Sumber Hukum Ekonomi

Sumber Hukum Ekonomi

December 20, 2019 1lxv1 0

Sumber Hukum Ekonomi a) Meliputi:perundang-undangan;perjanjian;traktat;jurisprudensi; kebiasaan dan pendapat sarjana (doktrin) b) Tingkat kepentingan dan penggunaan sumber-sumber hukum. Hal ini sangat tergantung pada kekhususan masing-masing masalah […]

Asas-asas hukum ekonomi indonesia

Asas-asas hukum ekonomi indonesia

December 20, 2019 1lxv1 0

Asas-asas hukum ekonomi indonesia a) Asas manfaat b) Asas keadilan dan pemerataan yang berperikemanusiaan. c) Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan. d) Asas kemandirian […]